چتر آلودگی بر سر هوای تبریز
چتر آلودگی بر سر هوای تبریز
هوای کلانشهر تبریز امروز هم برای گروههای حساس ناسالم است.

به گزارش جارچی آذربایجان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۳۰ است که ناسالم برای گروه‌های حساس به شمار می‌رود.

با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

به علت آلودگی هوا فعالیت مدارس شهرستان های تبریز و اسکو، به شرط نداشتن امتحان نهایی یا داخلی امروز غیرحضوری شد.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز ناسالم برای تمام گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.