هم اندیشی برای تأمین اعتبار طرح های آبی استان
هم اندیشی برای تأمین اعتبار طرح های آبی استان
در دیدار مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، درخصوص موضوعات مربوط به تسریع تامین اعتبارات و اجرای طرح ها هم اندیشی شد.

به گزارش جارچی آذربایجان،  در این جلسه مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از همکاری های تنگاتنگ دکتر فرشکاران، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای دکتر حیدر فتح زاده، سرپرست جدید این سازمان آرزوی موفقیت نمود.

مهندس غفارزاده ضمن تشریح وضعیت پروژه های آبی استان، ضرورت تامین به موقع و کافی اعتبارات را یادآور شد.