فعالیت بانوان در حوزه های مختلف نشان دهنده توانایی و مدیریت کارآمد آنان است
فعالیت بانوان در حوزه های مختلف نشان دهنده توانایی و مدیریت کارآمد آنان است
جامعه شناس تبریزی فعالیت بانوان را در حوزه های مختلف نشان دهنده توانایی و مدیریت کارآمد آنان در آن حوزه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان محمد عباس زاده در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: فعالیت مختلف بانوان در حوزه های مختلف نشان دهنده توانایی و مدیریت کارآمد آنان در هر عرصه است.

وی ادامه داد: بانوان در هر عرصه ای که روی کار آمدند و شروع به فعالیت کردند قطعا اتفاق های بسیار مطلوبی در آن حوزه رخ داد که این مورد نشان دهنده آگاهی، مدیریت، کنترل صحیح و برنامه ریزی دقیق آنان در آن حوزه است‌.

عباس زاده در پایان خاطرنشان کرد: قطعا در هر زمینه ای که بستر برای فعالیت بانوان فراهم شود در آن حوزه شاهد پیشرفت های عالی خواهیم بود و لذا در این راستا امید است با برنامه ها و اقدامات صحیح شاهد رویداد های عالی در سطح استان باشیم.