سونگون پلتفرم توسعه خوشه های صنعتی شمالغرب کشور
سونگون پلتفرم توسعه خوشه های صنعتی شمالغرب کشور
مدیرعامل شرکت مس سونگون آذربایجان به تشریح عزم و همت شرکت ملی صنایع مس ایران برای دستیابی به توسعه پایدار و تنوع سازی سبد معادن در شمالغرب کشور پرداخت.

به گزارش جارچی آذربایجان، متن توئیت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

توسعه سبد معادن در شمالغرب به عنوان استراتژی اصلی شرکت مس میباشد. بر این اساس سرمایه گذاری در بخش اکتشافات معادن در شهرهای ورزقان، اهر، هریس، جلفا و مرند، خوی، مشکین شهر در بیش از ١۴ محدوده معدنی نشان از عزم و همت شرکت ملی صنایع مس ایران برای دستیابی به توسعه پایدار و تنوع سازی سبد معادن در شمالغرب است.

سونگون میتواند به عنوان پلتفرم توسعه خوشه های صنعتی در شمالغرب کشور عمل کند که این مستلزم سیاست گذاری و حکمرانی درست تمام ارکان و بازیگران می باشد.

همکاران اکتشافات شمالغرب با ثبت رکورد بیش از ١٠۵ هزار متر حفاری در معادن،نزدیک ۵٠ درصد میزان حفاری اکتشافی تاریخ سونگون، امید تازه ای برای شناسایی ذخایر استراتژیک رقم زدند.