درخشش پایگاه خبری تحلیلی جارچی آذربایجان در نخستین رویداد رسانه‌ای تبریز نگار
درخشش پایگاه خبری تحلیلی جارچی آذربایجان در نخستین رویداد رسانه‌ای تبریز نگار
پایگاه خبری تحلیلی جارچی آذربایجان در نخستین رویداد رسانه‌ای تبریز نگار خوش درخشید.

به گزارش جارچی آذربایجان، سمیه گل محمدی مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری تحلیلی جارچی آذربایجان موفق به کسب رتبه در نخستین رویداد رسانه‌ای تبریز نگار شد.

گفتنی است نخستین رویداد رسانه تبریز نگار به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز شامگاه سه شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.