دبیر هماهنگ کننده هیات‌های ورزشی بسیج سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی معرفیشد
دبیر هماهنگ کننده هیات‌های ورزشی بسیج سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی معرفیشد
عضو هیات رئیسه هیات کاراته بسیج استان آذربایجان شرقی به عنوان دبیر هماهنگ کننده هیات های ۲۲ گانه ورزشی بسیج سپاهعاشورای استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش جارچی آذربایجان ، طی حکمی از سویسرهنگ پاسدار علی حیدرپناهمعاون تربیت بدنی سپاه عاشورا و دبیر کمیتهورزش کنگره ملی ده هزار شهبد استان آذربایجان شرقی،رضا زبانداربه عنوان دبیر هماهنگ کننده هیاتهای ورزشی ۲۲ گانه بسیجسپاه عاشورا منصوب و مشغول به کار شد.

زبانداردارای مدرک دکتری استراتژیک مدیریت و در حال حاضر علاوه بر عضویت در هیات رییسه هیات کاراته بسیج  استانآذربایجان شرقی، دارای مسئولیتهای اجرایی چون ریاست نظام صنفی کشاورزی شهرستان تبریز، عضویت در هیئت مدیره انجمنجوانان کارآفرین استان و عضو کارگروه اقتصادی بسیج سازندگی است.

وی همچنین به عنوان تولیدکننده جوان و نمونه استان آذربایجان شرقی در حوزه کشاورزی نیز معرفی شده است.