ثبت رکورد تولید کنسانتره مس و مولیبدن در شرکت مس سونگون آذربایجان (شمسا)
ثبت رکورد تولید کنسانتره مس و مولیبدن در شرکت مس سونگون آذربایجان (شمسا)
کارکنان شرکت مس سونگون آذربایجان ( شمسا ) موفق به ثبت رکورد تولید ۸۹ هزار و ۲۲۴ تن کنسانتره مس در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ شدند.

به گزارش جارچی آذربایجان، کارکنان شرکت مس سونگون آذربایجان ( شمسا ) موفق به ثبت رکورد تولید ۸۹ هزار و ۲۲۴ تن کنسانتره مس در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ شدند که این میزان نسبت به عملکرد سال قبل که ۸۵ هزار و ۶۹۱ تن بوده، ۴ درصد افزایش یافته و از برنامه تولید که ۸۶ هزار و ۴۵۶ تن پیش بینی شده بود، ۳ درصد بیشتر می باشد.

به همت همین جهادگران تولید کنسانتره مولیبدن نیز با ثبت رکورد تولید ۸۰۴ تن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ ، نسبت به عملکرد سال قبل که ۵۴۵ تن بود، ۴۸ درصد افزایش یافته و از برنامه تولید نیز که ۵۴۴ تن پیش بینی شده بود، ۴۸ درصد بیشتر می باشد.

همچنین در مس محتوی کنسانتره تولیدی نیز با ثبت رکورد ۲۱۳۵۱ تن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ ، نسبت به عملکرد سال قبل که ۲۰۵۹۶ تن بود، ۴ درصد افزایش یافته و از برنامه تولید نیز که ۲۰۳۷۸ تن پیش بینی شده بود، ۵ درصد بیشتر می باشد.