تبریز دارای پتانسیل های فوق العاده برای زندگی کردن است
تبریز دارای پتانسیل های فوق العاده برای زندگی کردن است
استاد دانشگاه و نویسنده اهل کرکوک عراق تبریز را شهر بسیار زیبایی به دلیل وجود پتانسیل های فوق العاده برای زندگی کردن عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان رضوان رضا شیخ لر در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آدربایجان گفت: یکی از کتاب های من کتاب پانورما الحیات است که شامل ۱۰۸ مقاله در رابطه با احساسات انسان میباشد و لذا کتاب دیگر من کتاب سفراتی است که تجربه بنده در سفراتی است که به ایران، آلمان، تایلند، سوریه و ترکیه داشته ام.

شیخ لر ادامه داد: در سفری که به ایران داشته ام مردم تبریز را بسیار مهمان نواز دیده ام چرا که ترک های کرکوک بسیار به ترک های تبریز نزدیک هستند و به هرکسی که از تبریز به کرکوک بیاید خدمت میکنیم.

استاد دانشگاه و نویسنده اهل کرکوک عراق در پایان خاطرنشان کرد: تبریز شهر بسیار زیبایی به دلیل وجود پتانسیل های فوق العاده برای زندگی کردن است امید است در این راستا با احیا کردن ظرفیت های دیگر این شهر شاهد درخشش تبریز در تمامی عرصه ها باشیم.