به مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت میشود
به مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت میشود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت تسهیلات برای مشاغل خانگی خبر داد.

به گزارش جارچی آذربایجان حسین فتحی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برای مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت می کند که  زنان بتوانند همزمان با نقش مادری شاغل نیز باشند و لذا این اداره در موضوعات مختلفی از جمله تعاونی و مسائل کار و رفاه اجتماعی فعالیت جدی دارد که در این راستا فعالیت های این اداره شامل هماهنگی و همکاری در ایجاد اشتغال است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد: درسال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال در سامانه رصد ثبت شده است که ۱۳۱ درصد  از تعهدات ما تحقق یافته است و لذا امسال نیز ۴۷ هزار و ۱۶۵ نفر اشتغال ثبت شده است که موجب شده تا ۸۵ درصد از تهعدات ما تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات مختلف از جمله امر خود اشتغالی و تثبیت اشتغال ویژه کارفرمایان و همچنین برای مشاغل خانگی به دو صورت مستقل و پشتیبان تسهیلات پرداخت می کند که  زنان بتوانند همزمان با  خانه داری  و نقش مادری بتوانند شاغل نیز باشند.

فتحی در پایان تصریح کرد: این اداره در ایجاد، توسعه تعاون ها، رفع مشکلات تعاون یاران و در خصوص مسائل رفاع اجتماعی اقدامات اساسی انجام می دهد که امید است با انجام درست وظایف در مدت زمان بسیار کم شاهد اتفاقات عالی در این عرصه باشیم.