افزایش ۲۳.۸ درصدی بارش‌ها در آذربایجان‌ شرقی
افزایش ۲۳.۸ درصدی بارش‌ها در آذربایجان‌ شرقی
مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش‌های استان در سال آبی امسال از ابتدای مهر تا چهارم آذر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۸ درصد افزایش یافت.

به گزارش جارچی آذربایجان، حبیب عبدلی گفت: در سال آبی امسال به طور میانگین ۲۶.۷ میلی متر بارش در استان آذربایجان شرقی روی داده است در حالی که میانگین بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۲۱.۵ میلی متر بود.

وی با اشاره به کاهش بارش سال آبی امسال در مقایسه با بلندمدت در استان اظهار کرد: متوسط بارش سال آبی امسال نسبت به میانگین بارش بلند مدت حدود ۴۸.۵ درصد معادل ۲۵.۲ میلی متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی میانگین بارش یک سال کامل آبی استان را حدود ۳۱۱ میلی متر اعلام کرد و گفت: در زمان کنونی حدود ۸.۶ درصد از بارش سال آبی استان تامین شده است.

عبدلی ادامه داد: در سال آبی امسال بیشترین میزان بارش در استان از شهرستان مراغه به میزان ۴۵.۹ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان میانه به میزان ۱۲ میلی متر گزارش شد.

وی یادآور شد: میزان بارش در مراغه نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۰.۵ میلی متر افزایش، ولی نسبت به بلند مدت ۱۸.۹ میلی متر کاهش یافت و در میانه نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۷.۶ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۴۲.۴ میلی متر کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در تبریز در این بازه زمانی ۳۲.۱ میلی متر و در بلند مدت ۴۴.۶ میلی متر گزارش شده است گفت: متوسط بارش در این مدت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲.۵ میلی متر افزایش و نسبت به بلند مدت ۱۲.۵ میلی متر کاهش یافت.

عبدلی با اشاره به افزایش متوسط دما در سال زراعی امسال افزود: متوسط دمای استان در سال زراعی امسال از ابتدای مهر تا چهارم آذر نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته نیم درجه و نسبت به بلند مدت ۲.۳ درجه سانتی گراد افزایش یافت.

وی اظهار کرد: متوسط دمای آذربایجان شرقی در سال زراعی امسال ۱۲.۶ درجه سانتی گراد ثبت شده است در حالی که متوسط دمای استان در این بازه زمانی در سال زراعی گذشته ۱۲.۱ درجه و در بلند مدت ۱۰.۳ درجه سانتی گراد است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: بیشترین میزان افزایش دمای استان در سال زراعی امسال نسبت به بلند مدت مربوط به کلیبر به میزان ۴.۳ درجه سانتی گراد و کمترین میزان افزایش دما مربوط به هریس به میزان ۱.۱ درجه سانتی گراد است.

عبدلی ادامه داد: میانگین دمای کلیبر و هریس در سال زراعی امسال به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۱.۳ درجه سانتی گراد و در بلند مدت نیز ۱۰.۲ و ۱۰.۱ درجه سانتی گراد ثبت شد.