نشست خبری معاون مدیر ستاد دیه استان آذربایجان شرقی با خبرنگاران در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان