نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان