نشست خبری فرمانده سپاه عاشورا با خبرنگاران در آستانه کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان