نشست خبری رئیس هیئت گلف استان آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان