نشست خبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بااصحاب رسانه - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان