نشست خبری استاندار آذربایجان شرقی با خبرنگاران استان در پایان سال ۱۴۰۲ - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان