دوربین جارچی/ مراسم گرامیداشت روز ارتش در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان