تحویل اولین واحدهای مسکونی جدیدالاحداث در مناطق زلزله زده خوی - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان