افتتاحیه بیست و هفتمین دوره مسابقات حفط قرائت و مفاهیم قرآن کریم در مسجد جامع حکم آباد با حضور امام جمعه تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان