اجلاسیه نهایی کنگره ملی ۱۰ هزار شهید استان آذربایجان شرقی با حضور فرمانده کل سپاه در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان