” ۳۸ شهید پروانه ” اثر برگزیده کنگره ملی ده هزار شهید استان آذربایجان شرقی
” ۳۸ شهید پروانه ” اثر برگزیده کنگره ملی ده هزار شهید استان آذربایجان شرقی
اثر ۳۸ شهید پروانه در کنگره ملی ده هزار شهید استان آذربایجان شرقی برگزیده شد.

به گزارش جارچی، اثر ۳۸ شهید پروانه با موضوع بمباران مدرسه زینبیه میانه توسط رژیم بعثی صدام در کنگره ملی ده هزار شهید استان آذربایجان شرقی برگزیده شد.

این اثر توسط شقایق شریفی طراحی شده است و تصویرگر مظلومیت ۳۸ دانش آموز دختر مدرسه زینبیه میانه است که در سال ۱۳۶۵ که توسط رژیم بعثی صدام بمباران شد.