پزشک ، دست شفابخش خدا
پزشک ، دست شفابخش خدا
عباسزاده در برنامه تجلیل از پزشکان مس سونگون، با قدردانی از زحمات پزشکان معتمد و متعهد این مجموعه، پزشک را دست شفای الهی بر روی زمین خواند و گفت؛ اخلاق مداری، مسئولیت پذیری و رازداری سه شاخصه ی مهم پزشکی است و پزشکان شریف مجموعه هم به همین صفات زیبا شناخته شده اند.

به گزارش جارچی آذربایجان، مهندس علیلو مدیر امور HSE هم در ادامه گفت: دکتر عباسزاده علاوه بر اینکه بنیانگذار تحول بنیادین و توسعه محور در سونگون هست ، بنیانگذار اولین ها در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی این مجموعه هم بشمار میرود که مصداق آن ، همین حضور و نشستن پای درددل و مشکلات پزشکان و همکاران این امور می باشد که در نوع خود بی سابقه هست.

علیلو همچنین از راه اندازی مرکز فوریتهای پزشکی ، استقرار اورژانس و پزشک شیفت هم خبر داد و گفت: این مهم با تاکید اکید و حمایت مدیریت مجتمع اتفاق افتاده است.

در پایان دکتر عباسزاده به همراه مهندس علیلو مدیر HSE و دکتر زادحیدر رییس واحد بهداشت، با پرسنل بخشهای مختلف این امور دیدار و با دسته گلی از زحمات شبانه روزی پزشکان عزیز قدردانی کرد.