پایگاه خبری جارچی آذربایجان صدای رسای خبر های استان
پایگاه خبری جارچی آذربایجان صدای رسای خبر های استان
خواننده مشهور تبریزی پایگاه خبری جارچی آذربایجان را صدای رسای خبر های استان عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان رحیم شهریاری در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: پایگاه خبری جارچی آذربایجان جزء پایگاه های خبری است که نیرو های جوان، با اراده ای مستحکم و روحیه ای عالی در آنجا مشغول به کار هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پایگاه خبری جارچی آذربایجان صدای رسای خبر های استان آذربایجان شرقی است و لذا در این راستا امید است با تلاش هایی که در این عرصه نیرو های جوان انجام می دهند شاهد انتشار خبرهای زیادی نه تنها در شهر بلکه در سطح کشور نیز از سوی این پایگاه خبری باشیم.