پایگاه خبری جارچی آذربایجان در دومین رویداد رسانه‌ای “تبریز نگار”خوش درخشید
پایگاه خبری جارچی آذربایجان در دومین رویداد رسانه‌ای “تبریز نگار”خوش درخشید
پایگاه خبری تحلیلی جارچی آذربایجان در دومین رویداد رسانه‌ای تبریز نگار خوش درخشید.

به گزارش جارچی آذربایجان، سمیه گل محمدی مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری تحلیلی جارچی آذربایجان موفق به کسب رتبه در دومین رویداد رسانه‌ای تبریز نگار شد.

گفتنی است وی در نخستین دوره از رویداد رسانه تبریز نگار هم موفق به کسب رتبه شده بود.

لازم به توضیح است دومین رویداد رسانه ای تبریز نگار به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز شامگاه شنبه شانزدهم دی ماه سال ۱۴۰۲ با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.