وجود ایده های نوین جوانان نشانگر توانایی و قدرت آنان در مدیریت است
وجود ایده های نوین جوانان نشانگر توانایی و قدرت آنان در مدیریت است
عضو شورای شهر شهرستان اسکو وجود ایده های نوین جوانان را نشان دهنده توانایی و قدرت آنان در مدیریت را عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان فاطمه مظفری در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: شهرستان اسکو از پتانسیل ها، ظرفیت ها و بانوان موفق زیادی در زمینه های مختلف برخوردار است که این بانوان می توانند در زمینه های مختلف ایفای نقش بسیار عالی داشته باشند و یک کار را به خوبی اداره کنند اما متأسفانه با مشکلاتی که به وجود می آید دیگر جایی برای ایفای نقش بانوان موفق باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: باید مدیران را از خود جمعیت بومی و از جوانان خود منطقه انتخاب کنیم تا جوانان به جای فعالیت در شهر ها و استان های مختلف به شهر خود خدمت کنند چرا که این جوانان هستند که قرار است آینده این کشور را بسازند.

مظفری در پایان تصریح کرد: وجود ایده های نوین جوانان نشان دهنده توانایی و قدرت آنان در عرصه مدیریت است که در این خصوص امید است با حمایت های ویژه از جوانان در آینده ای نه چندان دور شاهد بهترین دستاورد ها توسط آنان در بخش های مختلف باشیم.