واحدهای تولیدی در آستانه بیکاری
واحدهای تولیدی در آستانه بیکاری
عضوسابق شورای شهر تبریز بر بیکاری واحد های تولیدی اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان علی شیاری در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: وقفه ای که در برگزاری نمایشگاه مطبوعات و کتاب ایجاد شده باعث کم رونقی و کاهش استقبال از این نمایشگاه ها شده است و لذا در این راستا برگزاری دوباره این نمایشگاه ها باعث شده تا دوباره شور و هیجانی که مردم در بازدید از این نمایشگاه ها داشتند دوباره به وجود بیاید.

وی افزود: ما در مسائل بهداشتی و صنعتی مشکلات زیادی داریم  چرا که تعداد مجموعه های بهداشتی و درمانی شهر ها بسیار کم است و در حوزه صنعت نیز با وجود زیر ساخت های مناسب باز هم واحد های تولیدی در آستانه بیکاری قرار دارند.

شیاری در پایان خاطرنشان کرد: امید است با طراحی برنامه هایی که در این راستا نقش بسیار اساسی دارند در آینده ای نه چندان دور شاهد بهترین دستاورد ها در این عرصه باشیم.