همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی برگزار می‌شود
همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی برگزار می‌شود
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از برگزاری همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با مشارکت دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور خبر داد.

به گزارش جارچی آذربایجان، محمد عزتی در نشست کمیته علمی همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی گفت: این همایش با هدف هم افزایی نهادهای اجرایی با مراکز علمی و دانشگاهی و آسیب شناسی مباحث مرتبط با قانون و شهرسازی در راستای اصلاح و یا تهیه دستورالعمل های جدید برگزار می شود.

وی افزود: این همایش در هفت محور اصلی با موضوعات: حقوق ساختمان،  حقوق مدیریت شهری، حقوق شهرسازی، حقوق دادرسی شهری، حقوق سلامت شهری،  حقوق زمین شهری و حقوق فناوری نوین شهری با مشارکت ۲ کمیسیون شهرسازی-معماری و حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و با همکاری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران خاطر نشان کرد: پژوهشگران و علاقمندان می‌تواند مقالات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی،  بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دانشکده حقوق و علوم اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور برگزار خواهد شد.