نقش موثر رسانه های نوپا در جریان سازی رسانه ای
نقش موثر رسانه های نوپا در جریان سازی رسانه ای
مدیرکل سازمان فنی و حرفه‌ ای آذربایجان ‌شرقی بر نقش موثر رسانه های نوپا در جریان سازی رسانه ای تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان علی مشایخی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: شروع  دوباره نمایشگاه  کتاب و مطبوعات بعد از چهار سال وقفه اتفاق  بسیار خوبی است چرا که برگزاری این نمایشگاه ها باعث رفع تمامی ضعف های موجود در این عرصه می شود.

وی ادامه داد: شروع به کار رسانه های نوپا با تفکری جدید رویداد بسیار خوبی برای استان و جامعه رسانه ای است چرا که این رسانه ها در جریان سازی رسانه ای استان و جنگ رسانه ای تمام عیار و ترکیبی که رهبر معظم انقلاب تاکید بر جهاد تبیین کرده اند نقش موثری خواهند داشت.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه‌ ای استان در پایان تصریح کرد: امید است با انجام اقدامات طراحی شده در راستا گسترش و توسعه عرصه رسانه استان شاهد رویداد های بسیار عالی در سطح استان باشیم.