نقش بسیار مهم رسانه ها در جامعه
نقش بسیار مهم رسانه ها در جامعه
شهردار منطقه ۷ تبریز بر نقش بسیار مهم رسانه ها در جامعه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان اصغر آدی بیگ در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: در منطقه ۷ پتانسیل ساخت و ساز غیر مجاز بسیار زیاد وجود دارد و از این رو به شدت با آنها برخورد می شود که در این راستا پهنه هایی تعریف کرده ایم تا با آن روش ها ساخت و ساز های غیر مجاز را متوقف کنیم.

شهردار منطقه ۷ تبریز در پایان اذعان کرد:‌ رسانه ها نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کنند که در این راستا باید اقدامات بسیار برنامه ریزی شده و دقیق برای توسعه و گسترش این عرصه انجام بگیرد چرا که رسانه ها صدای رسای جامعه هستند.