نقش بسزای حوزه فرهنگ و هنر در انتقال نگرش های جدید و مفید به مردم
نقش بسزای حوزه فرهنگ و هنر در انتقال نگرش های جدید و مفید به مردم
تهیه کننده نمایش دروغ بر نقش بسزای حوزه فرهنگ و هنر در انتقال نگرش های جدید و مفید به مردم تاکید کرد.

علی مراتبی در آئین رونمایی از نمایش دروغ در جمع اصحاب رسانه استان گفت: به دلیل علاقه ویژه ای که به حوزه هنر و تئاتر داشتم تصمیم به انجام این کار و فعالیت در این عرصه شدم.

وی افزود: اگر خواهان تغییرات و تحولات در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حتی بدنه جامعه هستیم این حوزه تئاتر است که می‌تواند این تغییرات و نوع نگرش های جدید را به مردم به خوبی انتقال دهد چرا که حوزه فرهنگ و هنر تنها جایی است که می تواند نگرش های مفید را به مردم منتقل کند و تاثیر بسیار مهمی را داشته باشد.

مراتبی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با انجام اقدامات صحیح در این راستا در مدت زمان بسیار کم شاهد رویداد های عالی در این حوزه باشیم.