نقش اساسی رسانه ها در توسعه و گسترش مس سونگون
نقش اساسی رسانه ها در توسعه و گسترش مس سونگون
مدیر مجتمع مس سونگون آذربایجان شرقی بر نقش اساسی رسانه ها در توسعه و گسترش مس سونگون تاکید کرد‌.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان معبود عباس زاده در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: در توسعه و گسترش مس سونگون رسانه ها تاثیر بسیار زیادی دارند چرا که تمامی انعکاس های خبری به دست رسانه ها انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: یکی از اقدام هایی که مس سونگون در رابطه با آن تلاش های بسیار زیادی کرده است مسیر استراتژیکی بزرگ راه خواجه – ورزقان – نوردوز است چرا که این آزاد راه در پنج قطعه به طول ۵۶ کیلومتر تا ورزقان و از ورزقان نیز تا نوردوز با ۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد اعتبار تخصیص پیدا کرده که برای تکمیل آن ۱ هزار میلیارد نیز لازم است چرا که این موضوع می تواند در توسعه آذربایجان شرقی موثر بوده و منطقه قره داغ را نیز از بن بست جغرافیایی خارج کرده و در توسعه گردشگری این منطقه موثر باشد.

عباس زاده اظهار کرد: برای بحث فاضلاب شهرستان ورزقان، خاروانا و گل آخور ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با انجام این کار، این موضوع می تواند اتفاق بزرگی را رقم بزند.

مدیر مجتمع مس سونگون آذربایجان شرقی اذعان کرد: در حوزه تامین آب پایدار مس سونگون، فاضلاب شهرستان اهر و مرند را سونگون برای ۲۰ سال برنده شده که این موضوع آب پایدار مشکل سونگون را در زمینه تامین آب حل می کند و علاوه بر آن مشکل فاضلاب شهرستان مرند و اهر نیز حل شده و تامین می شود.

وی تصریح کرد: بزرگ ترین کمپ فرهنگی و ورزشی کشور با ۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ورزقان احداث خواهد شد که این موضوع یک رویداد بسیار مهم در سطح استان به شمار می رود و می تواند به سطح گردشگری و توریستی در ورزقان نیز کمک بسیار زیادی بکند.

عباس زاده افزود: در حوزه بهداشت و درمان مس سونگون نیز اقداماتی انجام شده که احداث پانسیون پزشکان در منطقه محروم از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه بهداشت و درمان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با اقدامات انجام گرفته در خصوص توسعه و گسترش مس سونگون شاهد رویداد ها و دستاورد های عالی در سطح استان باشیم.