نبود سالن کافی برای اجرای تئاتر از مشکلات اصلی حوزه فرهنگ و هنر است 
نبود سالن کافی برای اجرای تئاتر از مشکلات اصلی حوزه فرهنگ و هنر است 
کارگردان نمایش دروغ نبود سالن کافی برای اجرای تئاتر را از مشکلات اصلی حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد. 

فرزین ریحانی راد در آئین رونمایی از نمایش دروغ در جمع اصحاب رسانه استان گفت: تئاتر با رسانه ها معنای خود را پیدا می‌کند چرا که این رسانه ها هستند که با انتشار مطالب لازم در این خصوص مردم را آگاه می‌کنند.

وی ادامه داد: در این نمایش یک مسئله اجتماعی مطرح می‌شود که موجب ایجاد چالش بین حقیقت و دروغ می‌شود و لذا در این راستا تماشای این نمایش نیز برای کودکان و نوجوانان مناسب نمی باشد.

ریحانی راد اظهار کرد: اگر این تئاتر و نمایش نتواند جریان سازی ذهنی در بین مردم ایجاد کند قطعا در این خصوص نتوانسته ایم به خوبی کار خود را انجام دهیم چرا که زمانی یک تئاتر به نتیجه مطلوب می‌رسد که مخاطبان بعد از دیدن نمایش در ذهن خود به آن فکر کنند و اتفاقات افتاده در آن را برای خود تجزیه و تحلیل کنند.

کارگردان نمایش دروغ در پایان تصریح کرد: نبود سالن کافی برای اجرای تئاتر در تبریز یکی از معضلات و مشکلات اصلی در این حوزه است که امید است با طراحی برنامه های لازم در خصوص ایجاد سالن های بیشتر برای اجرای تئاتر در تبریز شاهد رویداد های عالی در این عرصه باشیم.