نبود رقابت با دیگر برند ها دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی
نبود رقابت با دیگر برند ها دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی
رئیس اتحادیه لوازم خانگی آذربایجان شرقی نبود رقابت با دیگر برند ها را دلیل افزایش قیمت های لوازم خانگی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان محمد محمودی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: نبود رقابت بین برند ها تنها عاملی است که باعث افزایش روز به روز قیمت لوازم خانگی می شود که در این خصوص محدودیت باعث شده تا تولید کنندگان داخلی در جمع تقاضا فقط خود را ببینند و رقابتی با برند های خارجی نداشته باشند.

وی در پایان اذعان کرد: رقابت اهرم اصلی عدم افزایش قیت های لوازم خانگی است و لذا در این راستا امید است با رفع موانعی که وجود دارد شاهد رویداد های بسیار عالی در این عرصه باشیم.