میوه فروشی دلیل ایده کار ویچ کیلویی/ وجود ۳۲ شعبه ویچ کیلویی در ایران
میوه فروشی دلیل ایده کار ویچ کیلویی/ وجود ۳۲ شعبه ویچ کیلویی در ایران
 صاحب برند ویچ کیلویی میوه فروشی را دلیل ایده کار ویچ کیلویی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبر جارچی آذربایجان گفت: ما قبلا یک مغازه فست فود داشتیم که کاهو و گوجه را از میوه فروشی که روبه روی مغازه مان قرار داشت تهیه میکردیم در این راستا جرقه ای در ذهنم پدید آمد که چرا ما نتوانیم محصولات خود را به صورت کیلویی عرضه کنیم.

وی ادامه داد: به وجود آمدن این جرقه در ذنم باعث شد تا در سال ۹۶ این ایده را اجرایی کنیم که در این خصوص امروز نیز ۳۲ شعبه در ایران و ۱ شعبه هم در عراق داریم.

صاحب برند ویچ کیلویی در پایان تصریح کرد: پیشنهادی که به تمامی جوان ها دارم این است که ایده نوین را بیشتر در ذهن خود به وجود آورده و آن را گسترش دهند.