معلمان تربیت کنندگان جوانان و نوجوانان هستند
معلمان تربیت کنندگان جوانان و نوجوانان هستند
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی معلمان را تربیت کنندگان جوانان و نوجوانانی که قرار است روزی آینده این مرزوبوم را بسازند عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان علیرضا منادی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان با اشاره به اینکه خود نیز در جامعه فرهنگیان و معلمان است گفت: ما اقدامات بسیار زیادی را در زمینه فرهنگیان و معلمان انجام داده ایم که رتبه بندی و افزایش حقوق آنان نمونه هایی از اقدامات بسیار مهم در این عرصه است.

وی ادامه داد: معلمان تربیت کنندگان جوانان و نوجوانانی هستند که روزی قرار است آینده این مرزوبوم را بسازند و لذا در این خصوص باید به طور کامل در انجام وظیفه ای که در این راستا برعهده داریم تلاش بسیاری کنیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با برنامه هایی که در این خصوص انجام گرفته شاهد دستاورد های عالی در این حوزه باشیم.