مشکلات و چالش های صنعت فرش
مشکلات و چالش های صنعت فرش
جلسه لزوم احصاء مشکلات و چالش های صنعت فرش با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران و تشکل های بخش خصوصی این حوزه، تشکیل شد.

به گزارش جارچی آذربایجان، این جلسه با خوش آمدگویی رئیس مرکز آغاز گردید، در ادامه اعضای جلسه به بحث و گفتگو پیرامون درخواست های جامعه فرش دستباف از معاون اول محترم رییس جمهور پرداختند و مصوبات زیر مورد تصویب قرار گرفت:

– کمیته تسهیل رفع موانع تولید و صادرات فرش دستباف با بالاترین سطح و بر اساس ساختار تهیه شده توسط مرکز ملی فرش به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و تصمیمات آن لازم الاجرا باشد.

– منابع لازم درخصوص تأمین مالی زنجیره تولید فرش دستباف اعم از تسهیلات بانکی و سایر روش های تأمین مالی (زنجیره تأمین مالی تولید، تهاتر و …) و همین طور تسهیلات مناسب خرید فرش دستباف جهت رونق بازار داخلی از منابع پایدار تأمین و با نظارت مرکز ملی فرش ایران انجام شود.

– قوانین و مقررات مربوط به رفع موانع صادرات نظیر قوانین ماده ۶۵ و ۱۱۹ اصلاح شود.

– فرش های دستباف صادر شده و فروش نرفته در خارج از کشور که با اصلاح قوانین ۶۵ و ۱۱۹ و آیین نامه ۱۲۱ قابل بازگشت به کشور خواهند شد. (فرش مرجوعی یا ورود قطعی)

– اصلاح ماده ۷۵ آیین نامه امور گمرکی برای ورود فرش هایی که به منظور مرمت، تکمیل و … نیاز به اخذ تضامین سنگین دارد که با اصلاح ماده ۷۵ آیین نامه قانون امور گمرکی می توان این تضامین را مانند برخی کالاها حذف نمود. (فرش عبور موقت)

– رفع تعهد پیمان سپاری ارزی درخصوص صادرات فرش دستباف موضوع بند ک-تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیگیری شده و دستورالعمل های لازم در اسرع وقت تهیه و تصویب شود

 تشکیل کارگروه ویژه در بالاترین سطح جهت اجرای پروژه اصلاح ساختار صنعت ابریشم و توسعه زنجیره تولید ابریشم و رفع موانع تولید و صادرات فرش ابریشم انجام شود.

– بهره مندی از امتیازهای ویژه برای برگزیدگان المپیاد فرش دستباف کشور (سهمیه کنکور، امریه آقایان، سهمیه استخدام در دستگاههای اجرایی مرتبط) اقدام شود.

– ردیف اعتباری برای تأمین و تجهیز امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی رشته فرش شاخه کار و دانش هنرستان ها در ردیف بودجه سالیانه وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود.