مردم رکن اصلی توسعه پایدار شهری
مردم رکن اصلی توسعه پایدار شهری
فعال حوزه مدیریت شهری عنوان کرد: مردم رکن توسعه پایدار شهری هستند و بدون جایگاه مردم امکان توسعه شهرها وجود نخواهد داشت.

با توجه به چالش‌های امروز جهان و بحران بی‌هویتی که گریبان‌گیر معماری امروز ایران شده است، لزوم توجه به توسعه پایدار شهری ضروری است.

در همین راستا گفت و گویی با شهردار سابق منطقه ده و فعال حوزه مدیریت شهری ترتیب داده ایم که در ادامه می آید…

 سوال نخست در رابطه با دیگاه شما از مدیریت شهری است، در این باره برایمان توضیحاتی ارائه دهید؟
مدیریت شهری عبارت است از برنامه ریزی، طراحی و هدایت هوشمندانه فعالیت های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی شهرها در راستای توجه به نیازهای شهروندان با محوریت توسعه پایدار شهری و زیست محیطی با لحاظ نمودن معیارهای شهر زیست پذیر.

 ضرورت راه اندازی سیستم مدیریت شهرها؟
با توجه به اینکه شهرها و مناطق شهری، سیستم های کالبدی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی بسیار پیچیده و پویایی هستند؛ برای اینکه این سیستم ها به صورت اصولی و هدفمند در راستای اهداف توسعه شهری بتوانند نیازهای شهروندان را با لحاظ ارتقاء زندگی شهری برآورد نمایند، ناگزیر به ایجاد سیستم مدیریت شهرها می باشیم. چراکه در صورت عدم راه اندازی سیستم مدیریت شهرها شاهد بی نظمی و تداخل در فعالیت ها و در نتیجه نارضایتی شهروندان را خواهیم بود.

 فواید مدیریت شهری و شهر هوشمند؟
همانطوری که هوای سالم برای زندگی انسانها مفید و ضروری است؛ وجود مدیریت شهری و شهر هوشمند نیز در قرن ۲۱ ثمرات فراوانی برای شهروندان و شهرها دارند که عبارت انداز:
الف: رعایت نظم در امور شهری و نظم بخشی به فعالیت های شهروندان
ب: توسعه همه جانبه شهرها و ارتقاء زندگی شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی و اقتصادی
ج: کاهش هزینه های اقتصادی و افزایش شادابی و پویایی خانوارها در راستای عمل به شهر هوشمند
د: توسعه فنآوری ها و اطلاعات و ارتباطات در نتیجه شهر هوشمند
خ: کاهش صدمات و آسیب های اجتماعی و فرعی در راستای عمل به شهر هوشمند

تعریف کلی از حقوق شهروندی و جایگاه آن در مدیریت شهری؟
حقوق شهروندی عبارت است از حقوق اولیه شهروندان در فعالیت های اجتماعی، انسانی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی که در شهرها انجام می پذیرد و با توجه به ارزشهای والای انسانی در دین مبین اسلام، لذا ضروری است که تمامی کارهایی که در شهر انجام می پذیرد می بایستی با لحاظ و اولویت و با محور قراردادن انسان به عنوان اشرف مخلوقات و با عمل کردن به حقوق شهروندان صورت گیرد.
حقوق شهروندی از حق شهروندان نسبت به یکدیگر(همسایگان و شهروندان) تا حق شهروندان نسبت به مدیریت شهری و در نهایت حق شهروندان نسبت دولت را شامل می شود.

رابطه بین حقوق شهروندی و مدیریت شهری؟
رابطه حقوق شهروندی با مدیریت شهری همانند رابطه اعضای بدن با همدیگر است. چنانچه یکی از اعضای بدن ناسازگار باشد کل سیستم بدن به هم ریخته و باعث آزار و اذیت سایر اعضا خواهد گردید، در شهرها نیز چنانچه هدف توسعه جایگاه شهرها درعرصه های ملی و منطقه ای است این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر با همکاری شهروندان با مدیریت شهری.
لذا می توان گفت که رابطه بین حقوق شهروندی و مدیریت شهری یک رابطه مستقیم و متقابل بوده و هر یک در راستای تحقق اهداف متعالی خود نیازمند همکاری با همدیگر می باشند و بدون رعایت حقوق هم نمی توانیم شاهد شهری آباد، سبز، روان، پایدار و پویا و همچنین شهروندان شاداب و سالم و مسئولیت پذیر باشیم.

 رابطه بین عمران شهری و فرهنگ آن شهر؟
فرهنگ زیربنای توسعه شهرها است و عمران شهری زیربنای توسعه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شهرها و شهروندان می باشد. با فرهنگ شهری می توان به شهری پاک و سالم و سبز دست یافت و بدون آن شاهد شهری بی روح و آلوده خواهیم بود. لذا می توان گفت که این دو لازم و ملزوم همدیگر بوده و برای رسیدن به جایگاه والای خود نیازمند همکاری و هماهنگی بین این دو هستیم. به عنوان مثال با عمران شهری می توان نسبت به احداث مدارس و کتابخانه ها و فرهنگسراها اقدام نمود و با تحصیل و فعالیت شهروندان در این مراکز شاهد گسترش علم و دانش و فرهنگ شهری خواهیم بود که نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت و آبادانی شهرها خواهند داشت.

 نقش مردم در مدیریت شهری؟
مردم رکن توسعه پایدار شهری هستند و بدون جایگاه مردم امکان توسعه شهرها وجود نخواهد داشت. لذا چنانچه مدیریت شهری بخواهد توسعه و پیشرفت شهرها سریعاً اتفاق بیافتد این امر در سایه همراهی و همکاری شهروندان با مدیران شهری میسر خواهد شد. بدون مشارکت مردم در طرح های توسعه شهری به منزله روح بدون بدن خواهد بود. لذا همانطوری که نمی توان روح را از بدن جدا نمود و در صورت جدایی بدن به مرگ خواهد رسید؛ مدیریت شهری نیز بدون مشارکت مردم به مرگ سیاسی خود خواهد رسید. از اینرو می توان گفت که مردم محور توسعه مدیریت شهری می باشند.در نهایت لازم می دانم از طرح سوالات علمی و تخصصی نهایت سپاسگذاری و قدردانی خودم را داشته باشم و آروزی موفقیت در تمامی مراحل زندگی تان را دارم.