مانعی برای شهرداری تبریز جهت آغاز و اجرای عملیات اجرایی وجود ندارد
مانعی برای شهرداری تبریز جهت آغاز و اجرای عملیات اجرایی وجود ندارد
جعفر حسن زاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی اظهار کرد: مانعی برای شهرداری تبریز جهت آغاز و اجرای عملیات اجرایی وجود ندارد.

به گزارش جارچی آذربایجان ، جعفر حسن زاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی در پاسخ به اظهارات مطرح شده شهردار محترم در فضای مجازی و رسانه‌ای استان در خصوص شهرک جوانان و اراضی اسدگولی شهرک ارم اعلام کرد: معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در جهت رد ادعای مطرح شده اعلام می‌دارد:
اولاً برخلاف ادعای صورت گرفته، راه و شهرسازی همواره پیشگام در طرح‌های حمایتی به خصوص برای شهرداری به خاطر منافع عمومی بوده است.
شهرک جوانان به مساحت ۱۳۲ هکتار پس از کسر هراز مربوطه قابلیت بارگذاری مسکونی به میزان ۹۱ هکتار را داراست که از این مقدار ۱۰ هکتار در دی ماه ۱۳۹۹ به شهرداری تبریز در گام اول طی صورتجلسه فی ما بین جها احداث مسکن برای اسکان مناطق حاشیه شهر به صورت کلید به کلید واگذار شده است که به تناسب ساماندهی و آزادسازی بافت فرسوده پر، حاشیه نشینی و در صورت عمل به تعهدات و اسکان مجدد ساکنین مابقی مساحت نیز تحویل خواهد شد.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان با هدف جابجایی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی پرخطر پهنه شمالی تبریز این اراضی را در دستور کار قرار داده و الحاق اراضی به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده است و این در حالیست که کل محدوده شهرک نقشه برداری شده و کلیات طرح تفصیلی آن نیز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان رسیده است.
حسن زاده به اشاره به اینکه علی رغم گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ واگذاری زمین شهرک‌ شهرک جوانان شهرداری تبریز همواره به بهانه‌های مختلف از شروع عملیات اجرایی احداث مسکن و عمل به تعهدات سر باز زده است.
ثانیاً :در شهرک ارم در محدوده اسد گولی قطعه زمین به مساحت ۹۰۵۵ متر مربع طی صورت جلسه مورخه ۲۱/۱۰/ ۱۳۹۸ به شهرداری تبریز واگذار گردیده است تا در این اراضی نسبت به احداث آپارتمان اقدام و بعد از جابجایی ساکنین بافت پر، حاشیه شهر به آپارتمان‌های احداث شده در اراضی آزاد شده نیز مجدداً اقدام و احداث باقیمانده بلوک نماید. ۲ بلوک از ۵ بلوک آپارتمانی شامل ۳۲ واحد مسکونی در حال حاضر به اتمام رسیده است که این پروژه هم از اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حذف مراجعات مکرر اهالی منطقه عنوان می‌گردد شهرداری منطقه صرفاً به تملک اعیانیی‌های موجود بدون تامین سرپناه در همان محل می‌نماید.
وی افزود: لذا اعلام می‌دارد هیچ مانع و مشکل برای شهرداری تبریز جهت آغاز و اجرای عملیات اجرایی در این مناطق وجود ندارد و شهرداری برای نشان دادن حسن نیت خود جهت عملیاتی نمودن تعهدات در ساماندهی حاشیه نشینی زمین‌های تحویلی را تعیین تکلیف نماید.