لزوم حمایت از جوانان سرمایه گذار در حوزه کفش
لزوم حمایت از جوانان سرمایه گذار در حوزه کفش
فعال اقتصادی و تولید کننده صنایع وابسته به کفش آذربایجان شرقی بر لزوم حمایت از جوانان سرمایه گذار در حوزه کفش تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان ودود پورصوتی در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: تولید ملزومات و صنایع وابسته به کفش شغل پدری من است که در گذشته نیز در حوزه تولید زیره کفش فعال بودیم اما با رشد تکنولوژی تصمیم گرفتیم در جهت ارتقای صنعت کفش تبریز ایده های نوینی داشته باشیم در همین راستا با وارد کردن دستگاه های تریکو کارگاه بافت رویه کفش را در استان بنا نهادیم اما موقع شروع کردن با رکود در بازار کشور مواجه شدیم.

وی افزود: در این شرایط از اتحادیه کفاشان در دوره قبلی انتظار می رفت از تولید و سرمایه گذاران این صنعت حمایت به عمل آورد اما متاسفانه این امر محقق نشد که در این خصوص امید است اتحادیه کفاشان این دوره اقدامات و طرح های ویژه ای در راستا نجات این صنعت از رکود در سطح استان انجام دهند.

پورصوتی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با حمایت از این صنعت در آینده ای نه چندان دور شاهد رویداد های عالی در این عرصه باشیم.