لازمه اجرای اقتصاد اسلامی در کشور
لازمه اجرای اقتصاد اسلامی در کشور
 یک کارشناس اقتصادی بر لازمه اجرای اقتصاد اسلامی در کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آ‌ذربایجان بهنام راحمی پوردر مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: ای کاش مردم هم با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده اند جوانان میدان داران گام دوم انقلاب هستند بر اینکه جوانان با فکر نوین، میدان دار شوند اهتمام بورزند.

وی افزود: بنده هم با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده اند جوانان هر چه را که در مصلحت کشور و در چارچوب قوانین است انجام دهند می خواهم در صحنه حضور داشته باشیم و وارد میدان رقابت شویم.

یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرچه قدر ما بودجه را بدون منبع درآمد شناسایی نشده افزایش دهیم باعث ایجاد تورم میشود و این تورم ها باعث خواهند شد سفره ی مردم کوچکتر شود و لذا در این راستا افزایش بودجه زمانی می تواند انجام شود که بتوان منبع درآمد پایدار را شناسایی کرد در این خصوص درآمد های پایدار بستگی به سیاستگذاری و قانون گذاری دارد.

راحمی پور در پایان با اشاره به ضرورت اجرای اقتصاد اسلامی در کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد اسلامی مخالف کارمزد است و حتی به نظر اسلام تمامی سپرده ها باید به صورت قرض الحسنه باشند که این قرض الحسنه ها حمایتی از سوی مردم ندارند در این راستا امید است با برنامه ها صحیح در این عرصه شاهد اتفاقات عالی در این حوزه باشیم.