فاینانس خط دو مترو تبریز با دستور مستقیم رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای اقتصاد رفت
فاینانس خط دو مترو تبریز با دستور مستقیم رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای اقتصاد رفت
رئیس مجمع نمایندگان شامل غرب کشور  گفت: فاینانس خارجی خط دوم قطار شهری تبریز فاینانس چندین سال بود که مطرح بود و سال گذشته نهایی شد که چین این فاینانس را با مبلغ تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو بر عهده گرفته است.

به گزارش جارچی آذربایجان، محمدرضا میرتاج الدینی با اعلام این خبر افزود: پروسه اداری در ایران باتوجه به تضمین ۱۵ درصدی دولت طولانی میباشد که با پیگیری از معاون اول رییس جمهور این طرح جزو مصوبات بانک مرکزی آمد و طرف چینی نیز پذیرفته بود و قرارگاه خاتم‌ نیز مجری این پروژه است.

تاج الدینی همچنین افزود، مجوز ماده ۶۲ جهت تضمین دولت برای پرداخت اقساط است که تا پایان آذر برای آن مهلت داشتیم که با آقای متفکر آزاد پیگیر بودیم تا باید مصوبه شورای اقتصاد و مجوز ۶۲ و اسناد آن بروزرسانی میشد.

تاج الدینی با اشاره به اینکه متاسفانه بحث فایننانس مترو تبریز به شورای اقتصاد نرفته بود، با آقای متفکرآزاد نامه مشترک نوشتیم به آقای منظور و دستور گرفتیم و با مراجعه به سازمان برنامه و بودجه در دستور جلسه شورای اقتصاد قرار داده شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان اعلام داشت که رقم فاینانس ۴۲۰میلیون یورو حدود ۵۰ همت است که از یکی ابر پروژه هادر جذب سرمایه خارجی و توسعه استان میباشد که در این مساله سایر نمایندگان تبریز و استان نیز همکاری بسیاری را داشتند.