غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان آغاز به کار کرد
غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان آغاز به کار کرد
با افتتاح یازدهمین دوره از نمایشگاه مطبوعات رسانه ها و پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان آغاز به کار کرد.

به گزارش جارچی آذربایجان، همزمان با هجدهمین دوره از نمایشگاه کتاب و یازدهمین دوره از نمایشگاه مطبوعات نیز با حضور پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و روزنامه های استان از تاریخ ۱۷ آبان تا ۲۱ آبان افتتاح خواهد شد.

پایگاه خبری جارچی آذربایجان نیز در سالن شهریار میزبان اهالی رسانه آذربایجان شرقی و مردم استان به مدت ۵ روز خواهد بود.

 

ب