ظرفیت آذربایجان شرقی در تبدیل به قطب گردشگری در حوزه سلامت
ظرفیت آذربایجان شرقی در تبدیل به قطب گردشگری در حوزه سلامت
مدیر مشارکت های مردمی و امور خیرین دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر وجود پتانسیل و ظرفیت آدربایجان شرقی در تبدیل به قطب گردشگری در حوزه سلامت تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان علی اجودان زاده در بازدید ازغرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه، وزارت بهداشت از لحاظ بودجه جهت تامین نیازمندی های بهداشتی درمانی کمی دچار مشکل شده است و هیچ چاره جز مشارکت گسترده مردم جهت تامین اعتبار در این خصوص وجود ندارد.

اجودان زاده حوزه گردشگری سلامت را یکی از ضروریات آدربایجان شرقی دانست و اذعان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه که محور اتصالی شمالغرب کشور به دیگر کشور ها است آذربایجان شرقی پتانسیل و ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری در حوزه سلامت نیز شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروزه تبریز دارای پتانسیل بالا در زمینه بهداشت و درمان است چرا که امکانات، تجهیزات و اساتید مجربی که در شهر ما وجود دارد بسیار بی نظیرهستند و لذا در این خصوص امید است با توسعه و گسترش این عرصه شاهد پیشرفت های عالی در این حوزه باشیم.