ضرورت آموزش همگانی در رعایت از پوسیدگی دندان
ضرورت آموزش همگانی در رعایت از پوسیدگی دندان
مدیریت کلینیک دندانپزشکی استاد شهریار هلال احمر استان (سپید) لازمه رعایت بهداشت و پیشگیری از پوسیدگی دندان را مستلزم آموزش همگانی دانست.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان مهرداد مهرآرا در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: در  ضروریات دندانپزشکی مهم ترین عامل  رعایت بهداشت و پیشگیری است که این ضروریات مسلتزم آموزش همگانی  می باشد که ذر این راستا همکاری همه ارگان ها و ادارات  در این زمینه لازم است.

مدیریت کلینیک دندانپزشکی استاد شهریار هلال احمر استان (سپید) ادامه داد: دندانپزشکان می توانند بر کیفیت درمان و نحوه مراقبت و بهداشت بعد از درمان مداخله کنند که این موضوع می تواند باعث افزایش طول درمان نیز گردد که در این راستا کیفیت مواد استفاده شده، نوع تجهیزات و کیفیت کار خود پزشک در در کیفیت و ماندگاری درمان موثر است..