صنعت و دانشگاه به یک زبان مشترک نیاز دارند
صنعت و دانشگاه به یک زبان مشترک نیاز دارند
مدیرعامل شرکت مس سونگون آذربایجان (شمسا) صبح امروز در جلسه مشترک با دانشگاه فنی حرفه ای استان گفت: صنعت و دانشگاه به یک زبان مشترک و قالب ذهنی مشترک جهت پیشرفت و تبدیل علم به ثروت نیاز دارند.

به گزارش جارچی آذربایجان، معبود عباس زاده گفت: جلسات مستمر با دانشگاها که از سال گذشته بصورت مستمر و منظم ادامه دارد به عنوان عاملی شتاب دهنده بازوی توسعه این صنعت عظیم شده است.

دکتر احمدی رئیس دانشگاه فنی حرفه ای استان هم در ابتدای جلسه با اشاره به تاریخچه و اهمیت دانشگاه فنی حرفه ای در ایران به عنوان بستری مهم برای رشد مهارت در کنار دانش گفت: فنی حرفه ای کاربردی ترین دانشگاه و عهده دار آموزش عالی فنی و حرفه ای کشور است.

احمدی ادامه داد: با توجه به نگاه علمی دکتر عباسزاده در همه مسائل معدن و این صنعت عظیم و دعوت از همه دانشگاهها و مراکز علمی و فناوری استان برای همکاری دانشگاه فنی حرفه ای استان نیز آمادگی و علاقه مندی خود را جهت همکاری اعلام می دارد و به جد پیگیر موارد مشترک همکاری است و این دو ساختار مهم می توانند ارتباطی پویا در راستای اهداف یکدیگر داشته باشند.

در این جلسه همچنین معاونین و مدیران هر دو مجموعه با ارائه نظرات و پیشنهادها خواستار همکاری فی مابین و منسجم در حوزه تامین منابع انسانی متخصص، تولید قطعات داخلی و… شدند.

گفتنی است در پایان جلسه ، ضمن بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو مجموعه امضا شد.