شوراهای اسلامی شهر تجلی اراده مردم در حکمرانی‌ هستند
شوراهای اسلامی شهر تجلی اراده مردم در حکمرانی‌ هستند
شهردار تبریز شوراهای اسلامی شهر را تجلی اراده مردم در حکمرانی و بهترین واسطه برای مدنظر قرار دادن نظرات مردم و راهبری حاکمان توسط مردم دانست.

به گزارش جارچی آذربایجان، یعقوب هوشیار در مراسم بزرگداشت روز ملی شوراها با بیان اینکه در دین مبین اسلام تاکید ویژه‌ای بر امر شورا و مشورت شده است، یکی از دلایل عقب‌ماندگی مملکت‌ها را نگاه تمرکزگرایی ارزیابی کرد.

وی، راه برون‌رفت از برخی بحران‌ها و کارآمد کردن بخش‌های مختلف را مستلزم نگاه ویژه به نهاد مدنی شورا دانست و گفت: شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع بالادستی، می‌تواند در زمینه هماهنگی تمام دستگاه‌ها ایفای نقش کند.

هوشیار هماهنگی اعضای شورای اسلامی شهر تبریز را محدود به شهرداری ندانسته و افزود: شورای اسلامی شهر تبریز با تمام دستگاه‌های اجرایی هماهنگی دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری از همدیگر، پرهیز از نگاه‌های سلیقه‌ای و فردی و همچنین تلاش برای یکدل و یکرنگ بودن در مسیر توسعه کشور را ضروری عنوان کرد.