روز جهانی آب، جلوگیری از بحران آب و مسئولیت اجتماعی افراد جامعه
روز جهانی آب، جلوگیری از بحران آب و مسئولیت اجتماعی افراد جامعه
اکثریت کشورهای جهان امروزه درگیر چالش جدی به نام کم‌آبی هستند و در این میان خطر کمبود منابع آب زیرزمینی بیشتر از همه چیز به چشم می‌خورد.

به گزارش جارچی آذربایجان، بخش آب سازمان ملل متحد، روز جهانی آب سال ۲۰۲۳ را با شعار “شتاب در تغییر برای حل بحران آب” مطرح کرده که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.

شعار “شتاب در تغییر برای حل بحران آب” با تاکید بر مسئولیت اجتماعی تک تک افراد جامعه در قبال حفظ و اهمیت دادن هرچه بیشتر به منابع آبی است. موضوعی که در تاریخ ایران و آذربایجان همواره تجلی داشته و امید می‌رود با آموزش و فرهنگ‌سازی، درکی جامع از ارزش واقعی آب در بخش‌های گوناگون،‌ به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار ایجاد شود تا زمینه بهره‌مندی نسل آینده از این موهبت الهی نیز فراهم شود.

آب و حفاظت از آن یک مسئولیت اجتماعی برای همگان است، هر کسی البته نسبت به بام خویش و توانی و اثرگذاری که دارد. این پیام مهمی است که همه ما در این روز به گوش جان بشنویم.

آمارهای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی و یا متاثر از منابع آبی کشور بیان کننده شرایط نامساعد و گاه خطرناک کشور در خصوص عدم توجه به آب و استفاده از آن است.

این آمار به ویژه در آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی، چاه‌های مجاز و غیر مجاز یا فرونشست زمین چنان نگران کننده است که از یک جنگ نظامی ترسناک‌تر به نظر می‌رسد.
اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد حدود نیمی از آبخوان‌های آب زیرزمینی دشت‌های کشور در آستانه خشک شدن قرار دارند که هشداری برای در خطر بودن منابع آب زیرزمینی است.

چنانچه این گزاره‌ها و جملات را مدنظر قرار دهیم احتمالا بسیار دچار ناامیدی خواهیم شد چرا که دورنمایی ست نه چندان خوشایند که تصورش سخت و هراس انگیز است و واقعیت آن است که وظیفه متخصصان، کارشناسان و سیاست گزاران بخش آب از همین جا پررنگ‌تر می‌شود.

روز جهانی آب و مناسبت‌های دیگر بهانه‌ای حتی در مقطعی کوتاه است تا به موضوعات مهمی مثل آب توجه شود. اگرچه این شعارها به شکلی نمادین هستند اما در ماهیت و ذات خود مثبت اندیشی و حرکت برای اصلاح و بهبود را ترویج می‌کنند.