روح پیکره‌های کبود می رنجند
روح پیکره‌های کبود می رنجند
در اغلب کشورهای در حال توسعه  و توسعه یافته هستند مردانی که صدای خود را سر زنانی مظلوم بلند تر کرده و احساس دارند زورشان بیشتر است، آنها مدام عقده هایشان را سر زنان بی دفاع خالی می کنند...

به گزارش جارچی آذربایجان، مردانی که دارای تحصیلات پایین بوده، در کودکی مورد آزار یا تجاوز جنسی قرار گرفته، به الکل و یا مواد مخدر اعتیاد داشته ، در خانواده‌های پرخشونت بزرگ شده‌، در جوامع مردسالار پرورش یافته‌ و یا به زنان احساس مالکیت دارند، بیشتر از سایر مردان دست به خشونت علیه زنان می‌زنند.

خشونت علیه زنان اقسام مختلفی دارد که از جمله آن می توان به زن کشی به عنوان همسر کشی، زن کشی خانوادگی، زن کشی به عنوان قتل ناموسی، زن کشی در جنگ و درگیری و دیگر موارد اشاره کرد.

آمارها حاکی از این است که زنان هر روزه در سرتاسر جهان مورد آزار و اذیت‌های گوناگونی قرار می گیرند که اغلب و بیشتر آن بنا به دلایل بسیاری هیچگاه اعلام نمی شود و یا مسببین آن هیچ گاه مجازات نمی شوند.

برآوردهای جهانی هم نشان می‌دهد که به طور متوسط از هر سه زن یکی در طول زندگی خود حداقل یکبار خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند اما میزان خشونت‌ در کشورهای در حال توسعه به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از کشورهای توسعه یافته است.

گزارش سال ۲۰۱۸ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد حاکی از آن است که شمار بالایی از قتل زنان توسط مردان انجام می شود و این درحالیست که قربانیان زن‌کشی قبلا خشونت غیر کشنده مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده‌اند.

طبق گزارش‌هایی که در سال‌های اخیر و به صورت پیاپی در مؤسسه تامسون صورت گرفته است امریکا همواره در بین ۱۰ کشور نخست ناامن برای زنان در جهان قرار دارد. این آمار و داده‌های مربوط به آن به‌رغم فاش شدن ابعاد مختلف آن برای حدود یک دهه بدون تغییر مانده است.

*

 سکوت زنان در مقابل خشونتی که بر آنان اعمال می شود خود می تواند منجر به بازتولید آن در سطح وسیع تری شود به همین دلیل همیشه به قربانیان توصیه می شود با عدم سکوت در مقابل خشونت علیه رواج آن مبارزه کنند.

سمیه گل محمدی