رسانه ها رابط بین مردم و مسئولین هستند
رسانه ها رابط بین مردم و مسئولین هستند
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان آذربایجان شرقی رسانه ها را رابط بین مردم و مسئولین عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان سردار محمد علی نصرتی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: رسانه های نقش بسیار مهمی در راستا انتقال اخبار آن هم به شکل صحیح در کشور ایفا می کنند و به نوعی رابط بین مردم و مسئولین هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با فعالیت هایی که در خصوص توسعه و گسترش رسانه ها در استان انجام گرفته شاهد اتفاقات خوبی در سطح استان باشیم.