رسانه ها ترسیم کنندگان اصالت یک خبر در جامعه
رسانه ها ترسیم کنندگان اصالت یک خبر در جامعه
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی رسانه ها را ترسیم کنندگان اصالت یک خبر در جامعه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان تراب محمدی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: در رابطه با بحث انتخابات ۲ هزار ۴۹۶ نفر پیش ثبت نام کرده اند و در ثبت نام نهایی نیز این آمار به ۱ هزار ۳۲۵ نفر رسیده و که از این آمار ۷۰ درصد شرکت کنندگان تایید صلاحیت شده اند و بقیه شرکت کنندگان نیز عدم احراز، رد صلاحیت و یا انصراف داده اند.

محمدی اظهار کرد: رسانه ها ترسیم کنندگان اصالت یک خبر در جامعه هستند و به نوعی آنها نقش اساسی در انتقال و انعکاس خبر در جامعه را دارند.

وی در پایان تصریح کرد: امید است با اقدامات اثرگذاری که در تمام سطوح مختلف استان انجام گرفته در مدت زمان بسیار کم شاهد رویداد ها و دستاورد های عالی در سطح استان باشیم.